Tuesday, 21 February 2017

PITIS TIMAH KELANTAN - R8


MUKA HADAPAN / OBVERSE : TULISAN ARAB "KHALIFATUL MUKMININ "
MUKA BELAKANG/ REVERSE :TULISAN ARAB " KARAM DHURIBA SANAT 1256"/ The Exalted in the year 1256A.H= 1840
UKURAN GARIS PUSAT / DIAMETER : 28-30mm
BERAT / WEIGHT : 6.7g
COMPOSITION : Berbentuk bulat dan berlubang ditengah 4 segi diperbuat daripada timah/tin
*Khalifatul Mukminin bermaksud Pemimpin Golongan Yang Adil
MUKA 98


No comments:

Post a Comment