Tuesday, 1 December 2015

JOHOR KATUN (CASH) MAKAM TAUHID -SS25

Bandar Kota Tinggi dan berhampiran dengan Sungai Pemandi yang mengalir ke Sungai Kota Tinggi. Nama "Kota Makam Tauhid" pada asalnya bukanlah nama bagi makam tetapi merupakan nama ibu negeri kerajaan Johor suatu masa dahulu. Kota Makam Tauhid merupakan ibu negeri Johor yang ke-8 dan bertempat di tanah besar serta menjadi pusat pemerintahan kerajaan Johor sebanyak dua kali. Sejarah membuktikan Kota Makam Tauhid menjadi ibu negeri Johor buat kali pertama pada tahun 1623 iaitu semasa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Shah III (1623-1677). Kota ini kemudiannya dijadikan sebagai tanah perkuburan para pembesar Johor hingga menimbulkan kekeliruan tentang asal usulnya yang kemudiannya dikenali sebagai Kota Makam Touhid. NUMISMATIK KESUTANAN MELAYU JOHOR Penggunaan mata wang di johor berkait rapat dengan perdagangan di negeri tersebut. Mata wang dengan tulisan arab dan gelaran kehormat menunjukkan pengaruh mata wang Islam seperti yang dibawa masuk dari India dan Timur tengah oleh pedagang Islam . Mata wang syiling Johor boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu syiling yang diperbuat daripada emas, perak dan timah. Syiling emas, nilainya adalah kupang, perak dengan nilaian penjuru dan tima dengan nilaian katun. Hasil kajian terhadap mata wang kesultanan Johor, syiling dikatakan semasa ditemui keadaan mata wang yang ditemui tidak mempunyai tarikh bila ia dikeluarkan di samping keadaan syiling yang ditemui dikatakan berada dalam keadaaan yang dhaif.  Menurut A. Hamilton yang melawat Negeri Johor, Sultan Alauddin Riayat Shah II (1527/1564) telah mengeluarkan mata wang yang diperbuat dari logam emas yang digunakan dalam urusan perdagangan. Selain itu, menurut Saran Singh, Sultan Alauddin Riayat Shah II juga pernah mengeluarkan syiling kupang dalam bentuk bulat. Syiling emas pertama yang dikeluarkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah II mempunyai nilaian mas dan kupang yang menggunakan dua gelaran yang berbeza pada material yang sama.Contoh, Khalifatul Mukminin dan Khalifatul Mukminin Shah dengan nilaian kupang. Nilaian untuk 4 kupang adalah bersamaan dengan 1 mas. Nilaian seemas dinilaikan bersamaan dengan setengah dolar sepanyol, manakala jenis kupang hanya bernilai satu perpuluhan lapan dari sepanyol. Bagi syiling yang diperbuat dari perak dan timah dikeluarkan untuk kegunaan pertukaran tempatan. Pada umumnya, syiling timah tidak mengandungi tulisan nama pemerintah yang mengeluarkannya kecuali syiling timah yang dikeluarkan semasa pemeritahan Sultan Alauddin. Hanya tulisan seperti Malaik Al Adil atau Dar Al Johorah sahaja yang boleh ditemui pada syiling timah. Kesultanan Johor mula mengeluarkan syiling berbentuk persegi lapan dan persegi lapan bertangkai. Syiling berbentuk bulat masih diteruskan seperti syiling Kesultanan Melaka tetapi mengalami penambahan dengan titik dot yang mengelilingi syiling berkenaan. Nilaian syiling material timah Johor dikenali dengan nama katun manakala Melaka iaitu pitis. Duit timah ditempah dalam pelbagai bentuk seperti bulat, heksagon (segi enam) dan oktagon (segi lapan). Tidak seperti duit emas, duit timah selalunya tidak bertulis nama sultan yang memerintah. Selalunya ia bertulis gelaran. Gelaran yang dicetak pada permukaan syiling lebih menjurus kepada sistem pemerintahan dan perdagangan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan penggunaan nama Khalifatul Mukminin (syiling emas) dan gelaran Malik Al-Adi (Raja yang Adil), Al Adil atau Sultan Al Adil, Haza Al Masruf, dan Dal Al Johorah (syiling timah). Syiling dengan nilaian mas memiliki lebih besar ukur lilitnya berbanding dengan syiling nilaian kupang. Dari segi ukuran diameter syiling, nilaian mas adalah sekitar 16-17 mm sementara syiling nilaian kupang sekitar 11-12 mm. begitu juga beratnya, nilaian mas lebih berat berbanding dengan syiling nilaian kupang. Secara umumnya syiling nilaian mas mempunyai berat sekitar 2.46 g – 2.6 g berbanding dengan syiling kupang yang mempunyai berat sekitar 0.59 g – 0.64 g. Justeru syiling mas lebih tinggi nilaiannya berbanding nilain kupang.

MAKASAR SULTANATE COIN - SULTAN MUHAMMAD SAID 1639-1653

OBVERSE : SULTAN MOHAMMAD SAID
REVERSE : SULTAN ALAUDDIN
A. Letak Kerajaan Kerajaan Gowa dan Tallo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Secara geografis Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting, karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang, baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun para pedagang yang berasal dari daerah Indonesia bagian barat. Dengan letak seperti ini mengakibatkan Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. B. Raja-raja yang memerintah Raja Makasar yang pertama memeluk agama Islam adalah Karaeng Matoaya (Raja Gowa) yang bergelar Sultan Alaudin yang memerintah Makasar tahun 1593 – 1639 dan dibantu oleh Daeng Manrabia (Raja Tallo) sebagai Mangkubumi bergelar Sultan Abdullah. Sejak pemerintahan Sultan Alaudin kerajaan Makasar berkembang sebagai kerajaan maritim dan berkembang pesat pada masa pemerintahan raja Muhammad Said (1639 – 1653). Selanjutnya kerajaan Makasar mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasannudin (1653 – 1669). Pada masa pemerintahannya Makasar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya yaitu dengan menguasai daerah-daerah yang subur serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan Makasar. Perluasan daerah Makasar tersebut sampai ke Nusa Tenggara
Barat.
 
 


MALACCA SULTANATE COIN - SULTAN AHMAD IBNU MAHMUD SHAH 1510

Sultan Ahmad Shah of Malacca (died 1513) was a sultan of what is now Malaya. The son of Sultan Mahmud Shah, Ahmad Shah's rule began in 1511 when his father stepped aside. It ended in 1513 when he died during the kingdom's war with Portugal: His father stabbed him after failing the attack to conquer Malacca. He was succeeded in rule by his father. Sultan Ahmad Shah was also involved in the Putri Gunung Ledang Myth where the putri requested a bowl of Raja Ahmad's blood in order to marry her Dalam sejarah dicatatkan bahawa negeri Melaka merupakan negeri pertama yang mengeluarkan wang syilingnya iaitu semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah yang merupakan Sultan Melaka yang kelima.[3] Namun demikian, menurut Anker, sebenarnya bukan Melaka yang mula-mula mengeluarkan wang syiling kerana negeri Kelantan iaitu pada tahun 1187 atau pada tahun Hijrah 577 dan Petani yang mana wang dinar sudah ada ditemui. Penemuan ini menunjukkan bahawa wang syiling sudah dikeluarkan oleh negeri-negeri di kawasan Utara. [4]Kajian numistatik dilakukan ke atas mata wang Kesultanan Melaka dengan membanding bezakannya dari pelbagai sudut sama ada dari segi bentuk, unsur dan sebagainya. Kajian terhadap perkembangan mata wang Kesultanan Melayu Melaka telah dilakukan oleh Hanitach sekitar 1903. Beliau mengkaji perkembangan mata wang Kesultanan Melayu Melaka dengan hanya melibatkan empat orang sultan sahaja. Antara sultan tersebut iaitu Sultan Muzaffar Shah (1445-1459), Sultan Mansur Shah (1459-1477), Sultan Ahmad Shah (1510), dan Sultan Mahmud Shah (1488-1511).[5] Kajian yang dilakukan terhadap syiling Kesultanan Melayu Melaka menunjukkan bentuk yang seragam iaitu bulat dan mempunyai tulisan pada bahagian hadapan dan belakangnya. Mata wang yang digunakan oleh Kesultanan Melayu Melaka dikatakan mempunyai pengaruh agama Islam. Hal ini kerana, gaya tulisan yang digunakan adalah bercirikan jawi sementara bahasanya pula bercampur aduk antara Melayu dan Arab.[6] Maka, pengaruh Islam sememangnya tidak dapat dinafikan wujud dalam perkembangan sistem mata wang era Kesultanan Melayu Melaka. Pada zaman Kesultanan Melaka, para saudagar menggunakan emas urai, perak, dan timah jongkong sebagai duit. Manakala di pasar-pasar, rakyat jelata pula menggunakan siput gerus, beras, dan biji saga sebagai alat jual beli barang keperluan.[7] Duit Kesultanan Melayu Melaka yang pertama yang sah diketahui sehingga kini ialah mata wang yang dikeluarkan oleh Sultan Muzaffar Shah (1445-1459) iaitu sultan Melaka yang kelima. Duit syiling pertama yang mula-mula dibentuk menggunakan logam tanah iaitu wang bermaterialkan timah yang dikenali sebagai pitis atau caxas atau cashas [8] yang mempunyai dua nilaian iaitu satu pitis dan setengah pitis.[9] Syiling nilaian satu pitis adalah lebih besar sekitar 19.5-21.5 mm berbanding syiling nilaian setengah pitis sekitar 15 mm. Syiling baginda menggunakan gaya yang sama iaitu pada bahagian hadapan kedua-dua syiling ini menggunakan nama baginda Muzaffar Shah-al-Sultan yang bermaksud Sultan Muzafar Shah yang disusun dalam dua baris. Manakala, pada bahagian belakang pula tercatat Nasir al- Dunia wa’l Din yang bermaksud penyelamat dunia dan agama Islam yang disusun dalam tiga baris.[10]Gaya tulisan syiling baginda adalah jenis tulisan timbul dan cara pemotongan melebihi garisan bulatan syiling.[11] Selain itu, pada masa yang sama juga baginda telah mengeluarkan syiling dalam nilain ¼ pitis dan 1/8 pitis. Nilaian kedua-dua syiling ini adalah berdasarkan saiz dan berat iaitu nilaian ¼ pitis berukuran sekitar 13 mm dengan berat 1.3 gm manakala nialaian bagi 1/8 pitis pula mempunyai ukuran diameter sekitar 7 mm dengan berat 0.4 gm.[12] Bagi gaya tulisan, gelaran dan betuk syiling ini adalah sama dengan nilaian satu pitis dan dan setengah pitis. Kepelbagaian penggunaan gelaran pada syiling dapat dilihat dibawah Sultan Mansur Shah (1459-1477) kerana baginda mula menggunakan kepelbagaian dalam penggunaan nama. Berdasarkan kajian numismatik, kepelbagaian penggunaan gelaran yang digunakan oleh baginda dapat dibahagikan kepada dua dan ia bergantung kepada nilaian syiling berkenaan. Misalnya, untuk nilaian syiling satu pitis menggunakan nama Mansur Shah bin Muzaffar Shah al-Sultan iaitu Mansur Shah yang berbapakan Muzaffar Shah pada bahagian hadapan syiling yang dicetak empat baris manakala bahagian belakang mengekalkan gelaran yang dipakai oleh bapanya Nasir al-Dunia Wa’l Din yang diletak tiga baris.[13] Bagi nilaian syiling setengah pitis pula pada bahagian hadapan menggunakan gelaran Mansur Shah Ibnu Muzaffar Shah al-Adil iaitu membawa maksud Mansur Shah berbapakan Muzaffar Shah yang adil dan bahagian belakang masih mengekalkan gelaran yang sama. Gaya tulisan nilaian setengah pitis masing-masing pada bahagian hadapan dan belakang syiling dicetak dalam tiga baris sahaja yang beukuran diameter 12-7 mm.[14] selain itu, nilaian syiling baginda juga mempunyai nialain ¼ pitis yang mempunyai bentuk dan saiz yang kecil dengan ukuran diameter sekitar 8-12 mm[15]. Seterusnya syiling yang dikeluarkan oleh Sultan Mahmud shah (1488-1511) yang dapat dibahagikan kepada dua nilaian iaitu satu pitis dan setengah pitis. Nilaian syiling satu pitis bersaiz besar sekitar 21-22 mm manakala setengah pitis bersaiz 13 mm. Syiling baginda agak ringkas dalam penggunaan perkataan, terdapat penggunaan titik dot mengelilingi permukaan syiling, gaya tulisan yang agak kasar dan permukaan syiling yang terhakis.[16] Perkataan yang digunakan pada permukaan syiling satu pitis hampir memenuhi permukaan syiling manakala nilaian setengah pitis memenuhi keseluruhan permukaan. [17]Nama yang digunakan agak ringkas yang keseluruhannya hanya menggunakan dua baris sahaja misalnya, seperti al-Sultan Mahmud pada nilaian satu pitis dengan gelaran al-Adil (pemerintah yang adil). Manakala syiling nilaian setengah pitis menggunakan nama Mahmud Shah dengan gelaran al-Sultan al-Adil (sultan yang adil). [18] Sejarah kajian numismatik ke atas mata wang Sultan Ahmad Shah (1510) sangat menarik kerana mempunyai lebih kepelbagaian dengan syiling yang pernah dikeluarkan oleh sultan yang yang sebelumnya walaupun baginda memerintah dalam jangka masa yang pendek. Kepelbagaian tersebut termasuk penggunaan nama, gelaran, dan susunan perkataan antara bahagian hadapan dan belakang syiling.[19] Baginda masih mengekalkan nilaian utama iaitu satu dan setengah pitis. Antara tiga nama yang digunakan oleh baginda pada permukaan syiling ialah Ahmad Ibnu Mahmud Shah (Ahmad berbapakan Sultan Mahmud Shah), Ahmad (Ibnu) Abu Mahmud Shah dan gelaran sahaja iaitu al-Sultan al-Adil.[20] Syiling ini berukuran sekitara 11 mm dengan berat 0.6 gm. Kajian numismatik mendapati syiling keluaran baginda terdapat beberapa pembaharuan dibandingkan dengan syiling sebelum baginda. Pembahruan yang dapat dilihat iaitu, nama ditulis bersambung antara bahagian hadapan dan belakang seperti Sultan Ahmad dibahagian hadapan dan disambung pula dengan perkataan Ibnu Mahmud Shah di bahagian belakang.[21] Selain itu pada syiling nilaian setengah pitis terdapat penggunaan gelaran yang berbeza antara bahagian hadapan iaitu al-Sultan al-Adil dan belakang seperti Malik al-Adil pada syiling yang sama.[22] Kesemua nama dan gelaran ditulis dalam dua baris sahaja sama seperti duit syiling yang dikeluarkan oleh ayahanda baginda.