Tuesday, 1 December 2015

JOHOR KATUN (CASH) MAKAM TAUHID -SS25

Bandar Kota Tinggi dan berhampiran dengan Sungai Pemandi yang mengalir ke Sungai Kota Tinggi. Nama "Kota Makam Tauhid" pada asalnya bukanlah nama bagi makam tetapi merupakan nama ibu negeri kerajaan Johor suatu masa dahulu. Kota Makam Tauhid merupakan ibu negeri Johor yang ke-8 dan bertempat di tanah besar serta menjadi pusat pemerintahan kerajaan Johor sebanyak dua kali. Sejarah membuktikan Kota Makam Tauhid menjadi ibu negeri Johor buat kali pertama pada tahun 1623 iaitu semasa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Shah III (1623-1677). Kota ini kemudiannya dijadikan sebagai tanah perkuburan para pembesar Johor hingga menimbulkan kekeliruan tentang asal usulnya yang kemudiannya dikenali sebagai Kota Makam Touhid. NUMISMATIK KESUTANAN MELAYU JOHOR Penggunaan mata wang di johor berkait rapat dengan perdagangan di negeri tersebut. Mata wang dengan tulisan arab dan gelaran kehormat menunjukkan pengaruh mata wang Islam seperti yang dibawa masuk dari India dan Timur tengah oleh pedagang Islam . Mata wang syiling Johor boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu syiling yang diperbuat daripada emas, perak dan timah. Syiling emas, nilainya adalah kupang, perak dengan nilaian penjuru dan tima dengan nilaian katun. Hasil kajian terhadap mata wang kesultanan Johor, syiling dikatakan semasa ditemui keadaan mata wang yang ditemui tidak mempunyai tarikh bila ia dikeluarkan di samping keadaan syiling yang ditemui dikatakan berada dalam keadaaan yang dhaif.  Menurut A. Hamilton yang melawat Negeri Johor, Sultan Alauddin Riayat Shah II (1527/1564) telah mengeluarkan mata wang yang diperbuat dari logam emas yang digunakan dalam urusan perdagangan. Selain itu, menurut Saran Singh, Sultan Alauddin Riayat Shah II juga pernah mengeluarkan syiling kupang dalam bentuk bulat. Syiling emas pertama yang dikeluarkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah II mempunyai nilaian mas dan kupang yang menggunakan dua gelaran yang berbeza pada material yang sama.Contoh, Khalifatul Mukminin dan Khalifatul Mukminin Shah dengan nilaian kupang. Nilaian untuk 4 kupang adalah bersamaan dengan 1 mas. Nilaian seemas dinilaikan bersamaan dengan setengah dolar sepanyol, manakala jenis kupang hanya bernilai satu perpuluhan lapan dari sepanyol. Bagi syiling yang diperbuat dari perak dan timah dikeluarkan untuk kegunaan pertukaran tempatan. Pada umumnya, syiling timah tidak mengandungi tulisan nama pemerintah yang mengeluarkannya kecuali syiling timah yang dikeluarkan semasa pemeritahan Sultan Alauddin. Hanya tulisan seperti Malaik Al Adil atau Dar Al Johorah sahaja yang boleh ditemui pada syiling timah. Kesultanan Johor mula mengeluarkan syiling berbentuk persegi lapan dan persegi lapan bertangkai. Syiling berbentuk bulat masih diteruskan seperti syiling Kesultanan Melaka tetapi mengalami penambahan dengan titik dot yang mengelilingi syiling berkenaan. Nilaian syiling material timah Johor dikenali dengan nama katun manakala Melaka iaitu pitis. Duit timah ditempah dalam pelbagai bentuk seperti bulat, heksagon (segi enam) dan oktagon (segi lapan). Tidak seperti duit emas, duit timah selalunya tidak bertulis nama sultan yang memerintah. Selalunya ia bertulis gelaran. Gelaran yang dicetak pada permukaan syiling lebih menjurus kepada sistem pemerintahan dan perdagangan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan penggunaan nama Khalifatul Mukminin (syiling emas) dan gelaran Malik Al-Adi (Raja yang Adil), Al Adil atau Sultan Al Adil, Haza Al Masruf, dan Dal Al Johorah (syiling timah). Syiling dengan nilaian mas memiliki lebih besar ukur lilitnya berbanding dengan syiling nilaian kupang. Dari segi ukuran diameter syiling, nilaian mas adalah sekitar 16-17 mm sementara syiling nilaian kupang sekitar 11-12 mm. begitu juga beratnya, nilaian mas lebih berat berbanding dengan syiling nilaian kupang. Secara umumnya syiling nilaian mas mempunyai berat sekitar 2.46 g – 2.6 g berbanding dengan syiling kupang yang mempunyai berat sekitar 0.59 g – 0.64 g. Justeru syiling mas lebih tinggi nilaiannya berbanding nilain kupang.

MAKASAR SULTANATE COIN - SULTAN MUHAMMAD SAID 1639-1653

OBVERSE : SULTAN MOHAMMAD SAID
REVERSE : SULTAN ALAUDDIN
A. Letak Kerajaan Kerajaan Gowa dan Tallo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Secara geografis Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting, karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang, baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun para pedagang yang berasal dari daerah Indonesia bagian barat. Dengan letak seperti ini mengakibatkan Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. B. Raja-raja yang memerintah Raja Makasar yang pertama memeluk agama Islam adalah Karaeng Matoaya (Raja Gowa) yang bergelar Sultan Alaudin yang memerintah Makasar tahun 1593 – 1639 dan dibantu oleh Daeng Manrabia (Raja Tallo) sebagai Mangkubumi bergelar Sultan Abdullah. Sejak pemerintahan Sultan Alaudin kerajaan Makasar berkembang sebagai kerajaan maritim dan berkembang pesat pada masa pemerintahan raja Muhammad Said (1639 – 1653). Selanjutnya kerajaan Makasar mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasannudin (1653 – 1669). Pada masa pemerintahannya Makasar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya yaitu dengan menguasai daerah-daerah yang subur serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan Makasar. Perluasan daerah Makasar tersebut sampai ke Nusa Tenggara
Barat.
 
 


MALACCA SULTANATE COIN - SULTAN AHMAD IBNU MAHMUD SHAH 1510

Sultan Ahmad Shah of Malacca (died 1513) was a sultan of what is now Malaya. The son of Sultan Mahmud Shah, Ahmad Shah's rule began in 1511 when his father stepped aside. It ended in 1513 when he died during the kingdom's war with Portugal: His father stabbed him after failing the attack to conquer Malacca. He was succeeded in rule by his father. Sultan Ahmad Shah was also involved in the Putri Gunung Ledang Myth where the putri requested a bowl of Raja Ahmad's blood in order to marry her Dalam sejarah dicatatkan bahawa negeri Melaka merupakan negeri pertama yang mengeluarkan wang syilingnya iaitu semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah yang merupakan Sultan Melaka yang kelima.[3] Namun demikian, menurut Anker, sebenarnya bukan Melaka yang mula-mula mengeluarkan wang syiling kerana negeri Kelantan iaitu pada tahun 1187 atau pada tahun Hijrah 577 dan Petani yang mana wang dinar sudah ada ditemui. Penemuan ini menunjukkan bahawa wang syiling sudah dikeluarkan oleh negeri-negeri di kawasan Utara. [4]Kajian numistatik dilakukan ke atas mata wang Kesultanan Melaka dengan membanding bezakannya dari pelbagai sudut sama ada dari segi bentuk, unsur dan sebagainya. Kajian terhadap perkembangan mata wang Kesultanan Melayu Melaka telah dilakukan oleh Hanitach sekitar 1903. Beliau mengkaji perkembangan mata wang Kesultanan Melayu Melaka dengan hanya melibatkan empat orang sultan sahaja. Antara sultan tersebut iaitu Sultan Muzaffar Shah (1445-1459), Sultan Mansur Shah (1459-1477), Sultan Ahmad Shah (1510), dan Sultan Mahmud Shah (1488-1511).[5] Kajian yang dilakukan terhadap syiling Kesultanan Melayu Melaka menunjukkan bentuk yang seragam iaitu bulat dan mempunyai tulisan pada bahagian hadapan dan belakangnya. Mata wang yang digunakan oleh Kesultanan Melayu Melaka dikatakan mempunyai pengaruh agama Islam. Hal ini kerana, gaya tulisan yang digunakan adalah bercirikan jawi sementara bahasanya pula bercampur aduk antara Melayu dan Arab.[6] Maka, pengaruh Islam sememangnya tidak dapat dinafikan wujud dalam perkembangan sistem mata wang era Kesultanan Melayu Melaka. Pada zaman Kesultanan Melaka, para saudagar menggunakan emas urai, perak, dan timah jongkong sebagai duit. Manakala di pasar-pasar, rakyat jelata pula menggunakan siput gerus, beras, dan biji saga sebagai alat jual beli barang keperluan.[7] Duit Kesultanan Melayu Melaka yang pertama yang sah diketahui sehingga kini ialah mata wang yang dikeluarkan oleh Sultan Muzaffar Shah (1445-1459) iaitu sultan Melaka yang kelima. Duit syiling pertama yang mula-mula dibentuk menggunakan logam tanah iaitu wang bermaterialkan timah yang dikenali sebagai pitis atau caxas atau cashas [8] yang mempunyai dua nilaian iaitu satu pitis dan setengah pitis.[9] Syiling nilaian satu pitis adalah lebih besar sekitar 19.5-21.5 mm berbanding syiling nilaian setengah pitis sekitar 15 mm. Syiling baginda menggunakan gaya yang sama iaitu pada bahagian hadapan kedua-dua syiling ini menggunakan nama baginda Muzaffar Shah-al-Sultan yang bermaksud Sultan Muzafar Shah yang disusun dalam dua baris. Manakala, pada bahagian belakang pula tercatat Nasir al- Dunia wa’l Din yang bermaksud penyelamat dunia dan agama Islam yang disusun dalam tiga baris.[10]Gaya tulisan syiling baginda adalah jenis tulisan timbul dan cara pemotongan melebihi garisan bulatan syiling.[11] Selain itu, pada masa yang sama juga baginda telah mengeluarkan syiling dalam nilain ¼ pitis dan 1/8 pitis. Nilaian kedua-dua syiling ini adalah berdasarkan saiz dan berat iaitu nilaian ¼ pitis berukuran sekitar 13 mm dengan berat 1.3 gm manakala nialaian bagi 1/8 pitis pula mempunyai ukuran diameter sekitar 7 mm dengan berat 0.4 gm.[12] Bagi gaya tulisan, gelaran dan betuk syiling ini adalah sama dengan nilaian satu pitis dan dan setengah pitis. Kepelbagaian penggunaan gelaran pada syiling dapat dilihat dibawah Sultan Mansur Shah (1459-1477) kerana baginda mula menggunakan kepelbagaian dalam penggunaan nama. Berdasarkan kajian numismatik, kepelbagaian penggunaan gelaran yang digunakan oleh baginda dapat dibahagikan kepada dua dan ia bergantung kepada nilaian syiling berkenaan. Misalnya, untuk nilaian syiling satu pitis menggunakan nama Mansur Shah bin Muzaffar Shah al-Sultan iaitu Mansur Shah yang berbapakan Muzaffar Shah pada bahagian hadapan syiling yang dicetak empat baris manakala bahagian belakang mengekalkan gelaran yang dipakai oleh bapanya Nasir al-Dunia Wa’l Din yang diletak tiga baris.[13] Bagi nilaian syiling setengah pitis pula pada bahagian hadapan menggunakan gelaran Mansur Shah Ibnu Muzaffar Shah al-Adil iaitu membawa maksud Mansur Shah berbapakan Muzaffar Shah yang adil dan bahagian belakang masih mengekalkan gelaran yang sama. Gaya tulisan nilaian setengah pitis masing-masing pada bahagian hadapan dan belakang syiling dicetak dalam tiga baris sahaja yang beukuran diameter 12-7 mm.[14] selain itu, nilaian syiling baginda juga mempunyai nialain ¼ pitis yang mempunyai bentuk dan saiz yang kecil dengan ukuran diameter sekitar 8-12 mm[15]. Seterusnya syiling yang dikeluarkan oleh Sultan Mahmud shah (1488-1511) yang dapat dibahagikan kepada dua nilaian iaitu satu pitis dan setengah pitis. Nilaian syiling satu pitis bersaiz besar sekitar 21-22 mm manakala setengah pitis bersaiz 13 mm. Syiling baginda agak ringkas dalam penggunaan perkataan, terdapat penggunaan titik dot mengelilingi permukaan syiling, gaya tulisan yang agak kasar dan permukaan syiling yang terhakis.[16] Perkataan yang digunakan pada permukaan syiling satu pitis hampir memenuhi permukaan syiling manakala nilaian setengah pitis memenuhi keseluruhan permukaan. [17]Nama yang digunakan agak ringkas yang keseluruhannya hanya menggunakan dua baris sahaja misalnya, seperti al-Sultan Mahmud pada nilaian satu pitis dengan gelaran al-Adil (pemerintah yang adil). Manakala syiling nilaian setengah pitis menggunakan nama Mahmud Shah dengan gelaran al-Sultan al-Adil (sultan yang adil). [18] Sejarah kajian numismatik ke atas mata wang Sultan Ahmad Shah (1510) sangat menarik kerana mempunyai lebih kepelbagaian dengan syiling yang pernah dikeluarkan oleh sultan yang yang sebelumnya walaupun baginda memerintah dalam jangka masa yang pendek. Kepelbagaian tersebut termasuk penggunaan nama, gelaran, dan susunan perkataan antara bahagian hadapan dan belakang syiling.[19] Baginda masih mengekalkan nilaian utama iaitu satu dan setengah pitis. Antara tiga nama yang digunakan oleh baginda pada permukaan syiling ialah Ahmad Ibnu Mahmud Shah (Ahmad berbapakan Sultan Mahmud Shah), Ahmad (Ibnu) Abu Mahmud Shah dan gelaran sahaja iaitu al-Sultan al-Adil.[20] Syiling ini berukuran sekitara 11 mm dengan berat 0.6 gm. Kajian numismatik mendapati syiling keluaran baginda terdapat beberapa pembaharuan dibandingkan dengan syiling sebelum baginda. Pembahruan yang dapat dilihat iaitu, nama ditulis bersambung antara bahagian hadapan dan belakang seperti Sultan Ahmad dibahagian hadapan dan disambung pula dengan perkataan Ibnu Mahmud Shah di bahagian belakang.[21] Selain itu pada syiling nilaian setengah pitis terdapat penggunaan gelaran yang berbeza antara bahagian hadapan iaitu al-Sultan al-Adil dan belakang seperti Malik al-Adil pada syiling yang sama.[22] Kesemua nama dan gelaran ditulis dalam dua baris sahaja sama seperti duit syiling yang dikeluarkan oleh ayahanda baginda.

Friday, 13 November 2015

SEJARAH MATA WANG TAMPANG ERA ZAMAN KESULTANAN MELAYU

KAJIAN NUMISMATIK KESULTANAN MELAYU BUKAN BERBENTUK SYILING NUMISMATIK BERKONSEP TAMPANG Pada awal kurun ke-16 Masihi, pedagang telah mencatatkan bahawa biji timah yang hendak diperdagangkan dijadikan bongkah yang mempunyai berat piawai. Ia digunakan sebagai medium pertukaran untuk kesemua jenis perdagangan utama di pasar. Nilai bagi steiap bongkah diselaraskan mengikut timbangan berat, manakala saiznya pula mengikut piawai berat yang ditetapkan dalam peradgangan. Dalam catatan tulisan Cina yang ditulis oleh Ma Huan pada tahun 1413 Masihi, beliau mencatatkan bahawa biji timah dijumpai di kawasan pergunungan negeri Melaka dan sultan telah memerintahkan pegawai baginda mengawal lombong berkenaan. Orang kampung dihantar untuk mendulang dan kemudian timah tersebut dileburkan dengan dimasukkan ke dalam acuan untuk dijadikan ketulan kecil seberat 1 kati 8 tahil atau 1 kati 4 tahil. Kebanyakan transaksi perdagangan di pelabuhan Melaka menggunakan jongkong timah yang bukan berbentuk duit. Bongkah ini tersebar luas di seluruh negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang. Mata wang tampang ini diguna pakai secara meluas sekitar abad ke-19 M. Ia digunakan agak lama dan juga diterima di negeri-negeri Melayu yang berjiran termasuklah Sumatera untuk membuat pembayaran. Berdasarkan bongkah timah yang ditemui, ia didapati menggunakan acuan mudah yang dipercayai diperbuat daripada campuran pasir dan tanah liat. Ahli numismatik berpendapat bahawa bentuk bongkah timah ini boleh dikelaskan mengikut evolusi. Ia dapat dibahagikan kepada enam jenis bentuk yang pertama iaitu kon berbentuk bulat atau bukit, kon yang dihiasi dengan bahagian-bahagian bergerigi, berbentuk kerucut (coronial/cylinder), bentuk gunung atau candi, bentuk roti manis (sugar-loaf), bentuk piramid atau pagoda dan yang terakhir bentuk piramid dengan corak tampuk manggis. Dapat disimpulkan bahawa, evolusi yang berlaku menunjukkan mata wang berkondeskan tampang ini dilihat mengalami perubahan daripada bentuk yang agak ringkas dan kasar kepada bentuk yang lagi kemas dan halus. Mata wang ini dianalisis mengikut kategori berdasarkan empat bahagian, iaitu puncak, badan, kaki, dan dasar. Bahagian penting adalah puncak, sama ada bulat atau datar untuk dikategorikan sebagai bentuk gunungan atau piramid.


MUKA


Dalam nilaian pertukaran, nilaian mata wang tampang bergantung kepada kandungan dan kuantiti timah pada tampang tersebut. Misalnya, di Perak, berat mata wang tampang sekitar 10 kati bersamaan dengan satu dolar perak Sepanyol (bersamaan dengan 8 reales). Perkembangan duit tampang ini agak terbatas kepada negeri-negeri tertentu sahaja yang mempunyai hasil timah, sebagai contoh di Pahang, Selangor, Perak, dan negeri Sembilan. Sesuai dengan peredaran masa, tampang kemudiannya ada yang dilengkapi dengan tarikh dan tempat pengeluarannya, Di Pahang misalnya, tampang telah wujud dari jenis mata wang yang berupa jongkong timah. Tampang terawaal dinilai bersamaan dengan 6 ¼ sen dolar Sepanyol. Satu jenis tampang yang dibaharui, dikeluarkan dalam tahun 1846 yang mempunyai niali 4 sen. Tampang-tampang rasmi telah dicetak oleh pihak negeri dan dikeluarkan oleh kongsi-kongsi Cina yang disebarkan untuk kegunaan di kawasan lombong biji timah di sekitar Kuantan. Tampang satu sen telah ditambah dalam tahun 1847. Contonya kajian numismatik mata wang tampang yang dijumpai di Pahang. Mata wang ini dilengkapi dengan perkataan sarafi Pahang sanat 1264 yang bermaksud dicetak di Pahang bertarikh 1264. Mata wang tampang telah dikeluarkan sehingga tahun 1889 dan tetap menjadi mata wang yang sah sehingga dibatalkan penggunaannya oleh Negeri-negeri Selat.
MUKA

Wednesday, 7 October 2015

SEJARAH KESULTANAN TERENGGANU

Sultan Terengganu ialah ketua negeri Terengganu. Kesultanan Terengganu bermula pada tahun 1725 dengan Sultan Zainal Abidin I. Sultan Terengganu kini ialah Sultan Mizan Zainal Abidin. Pengasas Kesultanan Terengganu hari ini ialah Sultan Zainal Abidin 1. Baginda ialah putera Tun Habib Abdul Majid (Bendahara Padang Saujana). Mengikut buku Tuhfat al-Nafis karangan Raja Ali Haji, Tun Zainal Abidin ditabalkan sebagai Sultan Terengganu oleh Daeng Menampuk (Raja Tua) di atas perintah Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Sumber yang lain menyatakan Tun Zainal Abidin ditabalkan di atas takhta kerajaan Terengganu oleh Phra Nang Chau Yang, Raja Patani. Mengikut Hikayat Johor Serta Pahang, Tun Zainal Abidin datang ke Patani setelah Paduka Raja Laksamana Wan Abdul Rahman dibunuh di Terengganu disekitar tahun 1688. Ketika berada di Patani, Tun Zainal Abidin dijadikan anak angkat oleh Raja Patani, Phra Nang Chau Yang. Tun Zainal Abidin menjadi Sultan Terengganu pada tahun 1708, berdasarkan duit kupang emas Terengganu yang mencatatkan nama Sultan Zainal Abidin 1 tidak lama bersemayam di Tanjung Baru, Kuala Berang, berpindah ke Kota Batang Mahang, Langgar dan Pulau Manis. Kemudian berpindah lagi ke Chabang Tiga, Kuala Terengganu dan akhirnya di kawasan berhampiran Bukit Keledang (Kota Lama). Sultan Zainal Abidin 1 digantikan oleh putera baginda, Ku Tana Mansur (Sultan Mansur I) pada tahun 1733, ketika berusia 7 tahun. Baginda memerintah Terengganu sehingga tahun 1794. Pada tahun 1739, Sultan Mansur Shah 1 berkahwin dengan Raja Bulang, anak Daeng Chelak, Yamtuan Muda Johor kedua. Berikutnya berkahwin pula dengan Raja Bakul, putera Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Ketika menduduki takhta kerajaan Terengganu, Sultan Mansur 1 telah menghabiskan empat belas tahun (1746 - 1760) daripada masa pemerintahannya di Riau, terlibat dalam persaingan di antara orang Melayu dengan orang Bugis. Apabila pulang ke Terengganu pada 1760, baginda terlibat pula dalam politik Kelantan membantu Long Yunus (Yang DiPertuan Kelantan), putera Long Sulaiman ibni Long Bahar menduduki takhta kerajaan Kelantan pada tahun 1776. Sultan Mansur digantikan oleh putera baginda Sultan Zainal Abidin II (1794 - 1808). Pada masa pemerintahan baginda, berlaku peperangan dengan Kelantan yang dipimpin oleh Long Muhammad ibni Long Yunus, Raja Kelantan. Terengganu dikalahkan dan seterusnya Kelantan berjaya membebaskan diri daripada naungan Terengganu. Seterusnya takhta kerajaan Terengganu diduduki oleh Sultan Ahmad (1808 - 1830), Sultan Abdul Rahman (1830), Sultan Daud (1830-1831), Sultan Mansur II (1831 - 1837), Sultan Muhammad (1837 - 1839), Baginda Omar (1839 - 1876). Baginda Omar pernah menduduki takhta kerajaan Terengganu pada tahun 1831 menggantikan Sultan Daud. Tetapi baginda diturunkan dari takhta kerajaan oleh Tengku Mansur dan seterusnya sebagai Sultan Mansur II. Sultan Mansur II digantikan oleh putera baginda, Sultan Muhammad. Pada tahun 1839, Baginda Omar berjaya mengalahkan Sultan Muhammad dan seterusnya menduduki takhta kerajaan Terengganu. Ketika pemerintahan baginda, Terengganu berkembang maju.

MUKA 4


 Apabila Baginda Omar mangkat, takhta kerajaan Terengganu diduduki oleh Sultan Ahmad Shah II (1876 - 1881). Sultan Ahmad Shah pula digantikan oleh putera baginda, Sultan Zainal Abidin III (1881 - 1918). Ketika pemerintahan baginda, British beberapa kali cuba melibatkan diri dalam kerajaan Terengganu. Pada tahun 1911, Sultan Zainal Abidin III meluluskan Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Negeri Terengganu yang di antara lain menyatakan Sultan Yang DiPertuan Besar Terengganu memiliki kuasa kerajaan dan jajahan serta adalah ketua tertinggi kerajaan Terengganu. Seterusnya takhta kerajaan digantikan oleh Sultan Muhammad Shah II (1918 - 1920) dan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah (1920 - 1942). Menurut Warta Cahaya Timor No.38 bertarikh 29 September 1942, apabila Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah telah mangkat pada 26 September 1942, Tengku Ali, yang dirujuk sebagai putera sulong baginda telah dilantik sebagai "Pemangku Sultan Sementara" oleh pihak pentadbiran Jepun pada 29 September 1942. Seterusnya Tengku Ali telah diberikan gelaran "Sultan" pada 30 September 1942 oleh Gabenor Jepun. Walau bagaimanapun perlantikan ini dinyatakan tidak menurut Undang-Undang Diri Bagi Negeri Terengganu 1911. Tengku Sri Paduka Raja, Tengku Ismail diisythiarkan sebagai Sultan Terengganu pada 16 Disember 1945. Baginda seterusnya ditabalkan pada tahun 1949 dengan gelaran Sultan Ismail Nasiruddin Shah. Sultan Ismail Nasiruddin dilantik sebagai Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong ke-6 dari 21 September 1965 hingga 20 September 1970. Dalam tempoh itu Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahmud dilantik sebagai Pemangku Raja Terengganu.

Apabila Sultan Ismail Nasiruddin Shah mangkat pada tahun 1979, takhta kerajaan digantikan oleh putera baginda, Duli Yang Teramat Mulia Yang Dipertuan Muda Tengku Mahmud. Baginda menduduki takhta kerajaan Terengganu dengan gelaran Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah. Sultan Mahmud mangkat pada 14 Mei 1998 di Singapura. Dengan itu, takhta kerajaan Terengganu digantikan oleh putera baginda, Yang Dipertuan Muda Tengku Mizan. Senarai Sultan Terengganu Berikut merupakan senarai sultan Terengganu dari permulaan Kesultanan Terengganu sehingga kini[1]. Sultan-sultan Terengganu Bilangan Sultan Pemerintahan 1 Sultan Zainal Abidin I[2] 1708 - 1733 2 Sultan Mansur I[3] 1733 - 1794 3 Sultan Zainal Abidin II[4] 1794 - 1808 4 Sultan Ahmad Shah I[5] 1808 - 1830 5 Sultan Abdul Rahman Shah[6] 1830 - 1831 6 Sultan Daud[6] 1831 - 1831 7 Sultan Mansur Shah II[7] 1831 - 1836 8 Sultan Muhammad[7] 1836 - 1839 9 Sultan Omar[7] 1839 - 1876 10 Sultan Ahmad Muazzam Shah II[7] 1876 - 1881 11 Sultan Zainal Abidin III[8] 1881 - 1918 12 Sultan Muhammad Muazzam Shah II[9] 1918 - 1920 13 Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, Terengganu[9] 1920 - 1942 14 Sultan Ali, Terengganu[9] 1942 - 1945 15 Sultan Ismail Nasi ruddin Shah[10] 1945 - 1979 16 Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah[10] 1979 - 1998 17 Sultan Mizan Zainal Abidin[10] 1998 - kini

  

Saturday, 19 September 2015

SEJARAH KESULTANAN PAHANGBermulanya Sultan Di Negeri Pahang 1470-1641 (Sultan Muhammad Shah - Sultan Abdul Ghafur Muhiyuddin Shah) Tahukah anda sebenarnya kesultanan Pahang bermula sekitar tahun 1470 lagi apabila Raja Muhammad dirajakan di Pahang dengan gelaran Sultan Muhammad Shah oleh Ayahandanya Sultan Melaka, Sultan Mansur Shah. Sebenarnya Raja Muhammad dihantar ke Pahang sebagai hukuman buang negeri oleh Paduka Ayahandanya yang begitu murka terhadap perbuatan Raja Muhammad yang membunuh Tun Besar, anak kepada Bendahara Melaka, Bendahara Paduka Raja. Kisahnya bermula apabila Raja Muhammad pergi ke Kampung Bendahara paduka Raja dan pada waktu itu Tun Besar sedang bermain sepak raga (takraw) bersama kawan-kawannya. Dengan tidak sengaja bola yang disepak oleh Tun Besar terkena dastar (tanjak) Raja Muhammad lalu jatuh. Raja Muhammad begitu murka dengan kejadian ini lalu ditikamnya Tun Besar dibahagian rusuk terus kehatinya. Tun Besar meninggal dunia ditempat kejadian. Sultan Muhammad Shah hanya memerintah Pahang selama lima tahun sahaja dan dimakamkan di Dusun Pinang, Pahang Tua. Adik Baginda Raja Ahmad Ibni Sultan Mansur Shah menggantikan baginda dengan gelaran Sultan Ahmad Shah, Sultan Pahang ke-2. Dalam Sejarah Melayu ada menceritakan satu peristiwa dimana laksamana Khoja Hasan telah berjaya melarikan gajah kenaikan baginda sebagai simbolik menunjukkan bahawa orang Melaka lebih bijak daripada orang Pahang. Baginda merasa malu dan terhina dengan peristiwa ini lalu turun daripada tahta. Raja Abdul Jamil ibni Sultan Muhammad Shah, putera Sultan Pahang 1, dilantik menjadi Sultan Pahang ke-3 menggantikan Sultan Ahmad Shah. Dalam masa yang sama, Sultan Ahmad Shah telah merajakan putera baginda Raja Mansur Shah sebagai Sultan Pahang ke-3 dengan gelaran Sultan Mansur Shah 1.
MUKA 191


Walau bagaimanapun disebabkan oleh faktor usia yang masih muda akhirnya Raja Mansur Shah terpaksa mengalah. Selepas kemangkatan Sultan Abdul Jamil, Raja Mansur Shah ibni Sultan Ahmad Shah dilantik semula sebagai Sultan Pahang ke-4 dengan gelaran Sultan Mansur Shah 1. Sultan Mansur Shah 1 mangkat pada tahun 1519. Selepas kemangkatan Sultan Mansur Shah 1, Raja Mahmud ibni Almarhum Sultan Muhammad Shah (Sultan Pahang 1) dilantik sebagai Sultan Pahang ke-5 dengan gelaran Sultan Mahmud. Baginda mangkat pada 1530. Selepas kemangkatan Sultan Mahmud, baginda digantikan oleh puteranya Raja Muzaffar ibni Almarhum Sultan Mahmud dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah, Sultan Pahang ke-6. Sultan Muzaffar Shah digantikan oleh adindanya Raja Zainal ibni Almarhum Sultan Mahmud dengan gelaran Sultan Zainal Abidin, Sultan Pahang ke-7. Baginda mangkat sekira 1555. Raja Mansur ibni Sultan Muzaffar Shah dilantik menggantikan ayahandanya sebagai Sultan Pahang ke-8 dengan gelaran Sultan Mansur Shah II. Baginda mangkat sekitar 1560. Baginda dilgantikan oleh adinda baginda Raja Jamal ibni Almarhum Sultan Muzafar Shah sebagai Sultan Pahang ke-9 dengan gelaran Sultan Abdul Jamal Shah. Selepas kemangkatan Sultan Abdul Jamal, baginda digantikan oleh saudara sepupu putera Sultan Zainal, Raja Abdul Kadir dengan gelaran Sultan Abdul Kadir sebagai Sultan Pahang ke-10. baginda mangkat pada tahun 1590. Baginda digantikan oleh putera baginda, Raja Ahmad ibni Almarhum Sultan Abdul Kadir sebagai Sultan Pahang ke-11 dengan gelaran Sultan Ahmad. Walau bagaimnapun baginda memerintah hanya satu tahun sahaja kerana dikatakan terlalu muda untuk menjadi Sultan. Baginda digantikan oleh kekandanya, Raja Abdul Ghafur ibni Almarhum Sultan Abdul Kadir sebagai Sultan Pahang ke-12 dengan gelaran Sultan Abdul Ghafur Muhiyuddin Shah. Semasa pemerintahan Sultan Abdul Ghafur Muhiyuddin Shah, Putera kedua baginda yang tidak dicatatkan namanya telah membunuh baginda dan Raja Muda Abdullah. Dengan pembunuhan ini berakhirlah pemerintahan bersultan di Pahang dari keturunan Sultan Melaka pada tahun 1614.
MUKA 192

Tuesday, 28 July 2015

SEJARAH KAUM CINA TRENGGANU

 


 Penghijrahan Bangsa Cina Bukit Datu (DATU/Beijing), Kg. Tirok mulai tahun 1500 hingga 1700M Perahu Besar - 1690M Dalam lingkungan 1500M, keturunan anak kapal Armada Cheng Ho ini berasal dari Kawasan Selatan Negeri Hokkien Cina, berhijrah kemuara Sungai Terengganu, Sungai Telemong dan Sungai Nerus untuk menerokai bidang pertanian. Penempatan awal Orang Hokkien ini dengan membuka kawasan tanaman dan berkampung di Bukit Datu1 (Da-Tu), Losong2 (Lok-Song), Cepoh3 (Kawasan Tanaman Tebu), Pulau Babi/Pulau Bahagia, Kg. Cina Hak4, Kuala Telemong, Kg. Palem, Bt. Tadok, Tirok5 (Tempat Bela Khinzir) dan Sanpokang6 (Sungai Nerus) terutama di Tepoh. (Lampiran P) Mereka mendirikan sebuah Tokong sebagai memperingati Laksamana Cheng Ho di Jeram, Sungai Nerus. Semasa mereka memberi penghormatan kepada Cheng Ho majlis itu tidak mengguna daging khinzir. Di Bukit Datu, banyak Kubur Cina dengan Batu Nisan pada Zaman Dinasti Ming telah ditemui pada tahun 1968M dan kubur ini telah diratakan dan kawasan ini telah dimajukan menjadi Taman Perumahan. Bagaimanapun terdapat juga sebuah Batu Nisan Kaum Cina yang bertarikh 1743M untuk Keluarga Choo yang bernama Choo Chee Wu. Choo Chee Wu ini telah dilahirkan lebih kurang 1656M dan dianggap sebagai Ketua Pekan Bukit Datu. Beliau mempunyai 8 orang anak lelaki. Sekitar 300 - 500 tahun dahulu di zaman penempatan awal ini, orang cina belajar memakai kain sarung dan memakan makanan mengikut cara Kaum Melayu dan mereka juga belajar menulis dalam tulisan jawi. Komuniti ini dikategorikan sebagai Peranakan Terengganu. Sebahagian mereka sudah di asimilasikan terutama di Kuala Telemong. Orang Cina di zaman penempatan awal di Kawasan Kuala Terengganu menjalankan perniagaan dengan pedagang luar terutama pedagang dari Selatan Negara Cina iaitu Negeri Hokkien, Canton dan Pulau Hainan. Mengikut catitan Buku Dinasti Qing "Qing Chao Tong Tain"8 yang ditulis oleh Pegawai Kerajaan dan buku-buku lain juga menjelaskan bahawa Komuditi yang diniagakan adalah hasil tempatan terutama lada yang merupakan hasil yang paling terkenal iaitu emas pasir, kayu cendana, gaharu, kapur barus, hasil laut dan juga sarang burung. Manakala barangan Negara Cina adalah seperti cha, porselin, kain, kertas berwarna dan lain-lain. (Lampiran R) Mengikut catitan Sejarah Cina Malaysia yang ditulis oleh Choo Zi Cun, padaTahun 1683M, Panglima Cheng Seng Gong10 yang telah mempertahankan kuasa Dinasti Ming telah ditewaskan oleh askar Kerajaan Dinasti Qing.


 MUKA 68Pada masa itu kuasa Dinasti Qing dipegang oleh Maharaja Sheng Tzou-Kang See11 telah mentadbir selama 61 tahun semenjak 1644M sehingga 1664M. Pengikut-pengikut Cheng ketika itu lebih kurang 3,000 orang. Mereka telah meninggalkan Pulau Taiwan dan lari ke Laut Cina Selatan dengan 9 buah Kapal Perang. Dalam m/s 5, catitan Sejarah Cina Malaysia ini menyebut bahawa 3 buah kapal perang ini sampai ke Melaka. Berdasarkan itu berkemungkinan ada juga yang sampai ke Kuala Terengganu. Sumber ini boleh dilihat dengan adanya Pembinaan Perahu Besar di Terengganu yang serupa dengan Kapal Perang / Kargo Dinasti Ming. Ketika itu kegiatan pembinaan telah bermula di Pulau Duyung dan Bukit Datu. Pada tahun 1684 M, Kerajaan Qing telah membatalkan sekatan untuk menghadkan rakyat ke luar Negara. Oleh itu bilangan orang Cina yang bertempat di semenanjung bertambah. Nama Da-Tu ialah nama Beijing semasa Dinasti Yuan (Mongolia) Zaman Kesultanan Terengganu Semenjak 1708M  Kesultanan Terengganu bermula sekitar 1708M dengan Perlantikan Sultan Zainal Abidin 1 di Tanjung Baru Kuala Berang. Baginda kemudiannya memindahkan Pusat Pemerintahan ke Langgar dan akhirnya Kuala Terengganu. Kapten Alexander Hamilton, berbangsa Inggeris yang melawat Kuala Terengganu pada 1719 - 1720 telah mencatatkannya : - * * Trangano stands pleasantly near the Sea, on the side of a River that has a shallow Bar, and many Rocks scattered to and again within the River, but Room enough in many Places to moore small Ships very securely, to keep them safe from the Dangers of the Winds or Floods. There may be about one thousand Houses in it, not built in regular Streets, but scattered in ten or twenty in a Place distant a little Way from another's Villa of the same Magnitude. The Town is above half-peopled with Chinese, who have a good Trade for three of four Jonks vearly, besides some that trade to Siam, Cambodia, Tunqueen and Sambas. When I came back from Siam with my Cargo unsold, as I mentioned before, I came to Trangano to dispose of what I could of my Goods, and to procure a new Cargo for Surat, the kind King (Sultan Abdul Jalil of Johore) assisted me in doing both, with all the Peadiness and Cheerfulness imaginable. Trangano is a very pleasant and healthful Country, and affords a fine Land-skip from the sea. The Hills are low, and covered with ever-green Threes, that accomodate the Inhabitants with Variety of delicious Fruits, such as Lemons, Oranges, Limes, Mangoes, Mangostans, Rambostans, Letchees and Dureans: And in the Vallies, Corn Pulse, and Sugar-canes. The Ground is cultivated by the Chenese, for the Malayas (sic) cannot take that Trouble. The Product of the Country is Pepper and Gold, which are mostly exported by the Chenese. Abour 300 Tuns are the common Export of Pepper, and we have it almost for one half of the price that we pay for Malabar Pepper. From the Month of October till March, their River is shut up by the Bar, which fills up by the Impetuosity of the great Seas sent on that Shore by the North-east Monsoons; but in the finest Fish that ever I saw or tasted. There is one Sort exactly like a Salmon, both in Shape and Taste, but the Fish is white, as the Salmon is red. Their Poultry are large, plump and sweet, but Beef is scarce, except Buffolo Beef, and that is plentiful enough. * * Catitan ini memberitahu bahawa pada masa itu Bandar Terengganu mempunyai kira-kira 1,000 buah rumah dan penduduk separuh daripadanya Orang Cina iaitu lebih kurang 5,000 orang (1,000 ÷ 2 × 10). Mereka berniaga tiga atau empat kapal (Jong) komodoti setahun dengan Siam, Cambodia, Tunqueen dan Sambas.

 MUKA 69Orang Cina menanam buah Limau, Lemon, Mempelam, Rambutan, Laici, Durian, Jagung, dan Tebu. Barangan di negeri ini adalah lada dan emas. Orang Cina mengeksport 300 tan lada ............... Kapten Jaseph Jackson pada tahun 1764 ada menceritakan mengenai " The Chinese have a Large Settlement ". Pada 1769, Orang Perancis John Francois de Surville ada juga menceritakan ".... There are three bazaars one for the Malay another for the Siamese and the layest for the Chinese ....". ".... Since there are numerous Chinese a street is allocated, it is the only passable one ........" M. Medhurst (1828) menceritakan "... numerous body of Chinese, which reside in the interior ....................... " Being at liberty, I went among the Chinese, who amount to some hundreds dwelling principally in strong built houses .... . erected many years ago ..........". The Chinese females in Triangano double the numbers of the males .........." George Windson Earl (1833), Munshi Abdullah (1838)(Nota), Skinner's Geography (1884), Hugh Clifford (1895), W.W Skeat dan F.F Laidlaw (1899) antara penulis-penulis yang melawat Terengganu dan menceritakan keadaan Orang Cina yang ada pada masa itu di bawah Jajahan Kesultanan Terengganu. (Sumber rujukan - Kuala Terengganu International Trading Centre by Kho Kay Kim, Jabatan Sejarah, U.M). Pada masa itu komuniti Cina Terengganu telah diiktiraf oleh Sultan Terengganu. Ini berdasarkan perlantikan (7) orang kapitan Cina untuk mengawal kepentingan dan kebajikan orang Cina. Empat (4) orang lagi dilantik Low Tiey sebagai Jurubahasa dan tiga (3) orang Taukeh atau Kangcu yang ditugaskan sebagai Ketua muara sungai. Keturunan Cina pertama yang menerima gelaran ' Dato Bergelar ' ialah Wee Sau Chuan pada 1896 dengan gelaran Dato Kaya Bakti. Antara mereka ialah : - (A)KAPITAN CINA (KUALA TERENGGANU) 1)Teo Tioh Eng (1734 - 1820) 2)Kow Geok Seng (1782 - - ) 3)Lim Eng Huat (1798 - 1847) 4)Kow Teck Lee (1810) 5)Lau Kian Tee 6)Wee Teck Siew ( - - 1899) 7)Kow Swee Leng (B)LOW TIEY/JURUBAHASA : 1)Lim Keng Sing (1820 - 1849) 2)Lim Keng Hoon (1825 - 1882) 3)Lim Kian Mou 4)Lim Kian Siew ( - -1911) (C)TAUKEH/KANGCU : 1)Taukeh Teo Hup Ho 2)Taukeh Gan Ching Yan 3)Taukeh Wee Seng Hee (1848 - 1930) (D)Dato Kaya Bakti Wee Sau Chuan (1896 - 1938) .  Pemimpin Komuniti Orang Cina meminta semua Orang Cina supaya taat kepada Sultan dan bekerjasama dengan Kerajaan Negeri untuk membangunkan ekonomi, menjaga kehormonian antara kaum dan memberi berbagai-bagai peluang pekerjaan untuk rakyat. Mereka mengeksport hasil dan barangan tempatan, mengimport barangan keperluan dan juga mengembangkan kegiatan industri negeri. Pada masa itu, Orang Cina memproses gula yang diperbuat daripada tebu yang di tanam di Kg. Cepoh  mengeluarkan Bata di Tepoh dan mencetak Wang Syiling untuk menggalakkan perniagaan tempatan. Orang Hailam Cina yang berhijrah ke sini semenjak 180 tahun dahulu dan bertempat di Dungun, Paka, Kerteh, Kemasik, Kemaman, Jabor, Marang, Batu Rakit, Merang, Setiu, Kuala Besut dan Jerteh begitu juga dengan Cina Hokkien, Kanton, Hakka, Tie Chius yang lebih awal menerokai tanah berhampiran kawasan sungai untuk menanam pokok getah di seluruh Negeri dari Utara hingga Selatan sepanjang 240 kilometer. Dari segi perlombongan, semenjak awal abad ke - 19, Kaum Cina mengambil bahagian sebagai pemborong kepada pengusaha Inggeris. Ramai pekerja Cina yang mahir dalam perlombongan dan membuka lombong Bijih Timah di Kampung Kongsi di Ulu Paka, Bukit Bandi, Psir Semut, Kampung Dadong, Kampung Sungai Kuah di Kawasan Hulu Sungai Kemaman. Pada tahun 1913, Orang Jepun membuka Bukit Besi di Dungun dan ramai pekerja terdiri daripada Orang Cina terutama dari Negeri Santong dan Negeri Hopei yang diketuai oleh Chang Tian See mereka bersama-sama pekerja tempatan bertugas di lombong bijih timah, biji besi dan lain-lain. Pada tahun 1828, adalah dianggarkan bahawa Terengganu mempunyai seramai 15,000 - 20,000 penduduk Melayu dan 600 orang penduduk Cina.
MUKA 70

JOKOH TERENGGANU - JOO SENG KONGSI

NOTE: DIJUMPAI DIKUALA TERENGGANU OLIH GROUP MD TERENGGANU

Saturday, 18 July 2015

SULTAN ISKANDAR THANI ALAUDDIN MUGHAYAT SYAH - 1610-1641

Iskandar Thani Sultan Iskandar Thani Alauddin Mughayat Syah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah II atau nama sebenarnya Raja Husein adalah Sultan Aceh ke-13. Baginda merupakan anak kandung Sultan Pahang, Sultan Ahmad Shah II. Pada tahun 1617, Kesultanan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda telah menyerang Pahang di mana Sultan Ahmad bersama anggota keluarganya memerintah seperti Raja Husein (Iskandar Thani), Puteri Kamaliah (Putrie Phang) yang kemudian menjadi permaisuri Sultan Iskandar Muda, dan Bendaharanya Tun Muhammad, lebih akrab dengan nama samarannya "Tun Sri Lanang". Dengan ini, berakhirlah era pemerintahan Kesultanan Pahang yang berasal daripada zuriat Sultan Melaka secara langsung Iskandar Thani Alauddin Mughayat Syah (1610 - 15 February 1641) was the thirteenth sultan of Aceh, following the powerful Iskandar Muda. Iskandar Thani was the son of the 11th sultan of Pahang, Ahmad Shah II, who was brought to Aceh in the conquest of Pahang in 1617 by Iskandar Muda. He married the sultan's daughter, the later queen Taj ul-Alam, and succeeded Iskandar Muda as sultan when he died in 1636. Reigning in the wake of the rout of the Acehnese fleet in 1629, Iskandar Thani was not able to continue his predecessor's military successes. He was a strong ruler, able to suppress the orang kaya (Acehnese nobility) and working to centralize royal power as Iskandar Muda had done.[1] His rule was too short to make major accomplishments, however, and after his death the elite re-asserted their influence, and placed his widow, Taj ul-Alam, on the throne, the first of several weak sultans.[2] Like Iskandar Muda's, the court of Iskandar Thani was known as a center of Islamic learning. He was the patron of Nuruddin ar-Raniri, an Islamic scholar from Gujarat who arrived in Aceh in 1637. Ar-Raniri denounced the work of earlier scholars from Iskandar Muda's court, and ordered their books to be burned while establishing literary and religious standards.[3] Notes Barwise and White, 117 Ricklefs, 35 Ricklefs, 51 References J.M. Barwise and N.J. White. A Traveller’s History of Southeast Asia. New York: Interlink Books, 2002. M.C. Ricklefs. A History of Modern Indonesia Since c. 1300, 2nd ed. Stanford: Stanford University.


"ibn Sultan Ahmad Shah"


"Sri Sultan Alauddin Mughayat Syah"Thursday, 28 May 2015

SEJARAH KERAJAAN PATANI


 PEMENCILAN ATYUTTHYA TERHADAP PATAN I :
 Bagi tujuan meneruskan usaha dan niat untuk menghancurkan Kerajaan Patani, Kerajaan Siam
Ayutthaya melancarkan beberapa strategi baru bagi melemahkan Kerajaan Patani untuk tujuanpenaklukannya kemudian. Antara lain ialah : 1) menyerang dan menakluki wilayah-wilayah Utara Negara Patani, yang dianggap lemah, dimana kekuatan ketenteraan pusat tidak begitu utuh dan menyeluruh. Dengan itu bermulalah penaklukan satu demi satu wilayah seperti Chomphon, Raknong, Suratthani dan lain-lain sehingga ke Legor ( Nakhorn Sri Thammarat) menjadi mangsa kepada pencerobohan tersebut. 2) memencilkan Negara Patani dengan mengganggu gugat Negara-negara jiran untuk tidak membuat perhubungan Negara Patani dengan ancaman perang terhadap mereka. Strategi itu begitu berkesan dan berjaya sehingga pelabuhan dan pusat perdagangan NegaraPatani telah kehilangan daya saing dengan pelabuhan Negara lain seperti Melaka,(Malaysia) yang jatuh ketangan Penjajah Portugis (Portugal), dalam tahun 1511 dan Batavi (Indonesia) jatuh kepada Belanda (Dutch). Keagungan Negara Patani dan pelabuhan serta kekuatannya telah kian menurun dan kekuatan pertahanan menjadi goyah dan tercabar serta dicabar.
 K E J A T U H A N K E R A J A A N PA TA N I & T I N D A K A N BALAS DENDAM SIAM : Berdasarkan fakta sejarah , Kerajaan Melayu dikalahkan oleh Kerajaan Siam Ayutthaya padatahun 1786 iaitu kira-kira 183 tahun setelah usahanya gagal dalam bebarapa kali percubaanserangan ke atas Negara Patani sejak tahun 1603. Angkatan Tentera Siam dibawah pimpinan Praya Klahom telah berjaya mendarat kantenteranya, lalu berlakulah peperangan yang amat sengit didarat dan laut dengan diketuai sendirioleh Sultan Mohamad yang menduduki takhta selepas kemangkatan Sultan Emas Chayam dalam tahun 1786. Dalam peperangan ini (1786) baginda Sultan telah mangkat syahid. Serentak dengan kekalahan dan kejatuhan Kerajaan Melayu Patani ini, maka bermulalah tindakan balas dendam yang bersifat pencabulan, kekejaman dan kezaliman terhadap rakyat Melayu Patani.
 P E R M U L A A N K UA S A T H A I L A N D KE A TA S N E G A R A PA TA N I :
 Pada tahun berikutnya iaitu tahun 1787 Kerajaan Siam Ayutthaya telah meletakkanNegara Patani di bawah kuasa pentadbiran Raja Nakhorn Sri Thammarat ( Legor) dan telahmelantik Tengku Lamidin seorang kerabat di Raja Patani sebagai raja boneka denganmengangkat sumpah untuk taat setia dan patuh kepada pemerintahan Kerajaan Ayutthaya sertamenghantar “ Bunga Ufti” sekali dalam masa 3 tahun sebagai tanda bersetuju bernaung dibawahnya. Sebagai tanda menunjukkan kuasanya, Kerajaan Thailand telah membuat beberapapenyusunan semula wilayah-wilayah , maka daerah-daerah dalam wilayah Patani telahdirombak . Daerah Tiba (Thepa), Chenak (Channak), Sanggora (Songkhla), Bedelung (Pathalung)dikeluarkan dari wilayah Patani lalu diletakkan atau dimasukkan kedalam Wilayah NakhornSri Thammarat (Legor).
P E M B E R O N TA K A N 1789 ; 1808; & IMPLIKASINYA
Pada tahun 1789 , Tengku Lamidin mengetuai gerakan pemberontakan bersama rakyat menentang kuasa-kuasa pentadbiran KerajaanAyutthaya yang dipeturunkan kepada Raja Nahkorn Sri Thammarat. Pada peringkat awalnya, pemberontakan ini amat berjaya sehingga dapatmenguasai semula seluruh daerah Patani yang diserahkan kepada Raja Legor/ Nakhorn dan menguasai semula seluruh system pentadbiran daninstitusi Negara Patani. Setelah tiga tahun memerintah dan mempertahan kedaulatannya, Kerajaan Patani di bawah Sultan Lamidin telahdikalahkan pada tahun 1791 dan Negara Patani sekali lagi jatuh ke tangan Kerajaan Siam Ayutthaya. Manakala Sultan Lamidin turut terbunuhdalam peperangan. Sebagai implikasi dari kekalahan Negara Patani kali ke 2 ini, Kerajaan Siam telah mengaplikasikan system Pesuruhjaya (CommissionerSystem ) disamping seorang Raja/Sultan yang dilantik . Raja Datuk Pengkalan telah dilantik sebagai Sultan dalam era kedua kejatuhan NegaraPatani.. Dalam tahun yang sama , Daerah Songkhla telah naik taraf menjadi wilayah baru di luar Wilayah Patani dan WilayahNakhorn Sri Thammarat serta berfungsi sebagai Pusat Pentadbiran baru kepada Kerajaan Siam. Dalam tahun 1808, satu lagi pemberontakan menentang Kerajaan Ayutthya dan mengejutkan Pentadbiran Siam di Songkhla apabilaSultan Datuk Pengkalan yang dilantik bangun bersama rakyatnya membebaskan semula Negara Patani dari penjajah Siam (Thai) dan dalamtahun 1810 mereka kecundang untuk kesekian kalinya. Akibat dari kekalahan ini, Sultan sendiri terbunuh manakala pembesar lain telahditangkap dan tawan, sesetengahnya berpindah membawa diri ke pendalaman atau berhijrah ke Negeri-negeri Melayu jirannya. 14.
 PERLAKSANAAN DASAR PECAH-P ECAH & P E R I N TA H :
 Negara Patani telah dipecahkan kepada 14 wilayah kecil iaitu Pattani; Nongchik; Yala; Raman;Yaring; Teluban dan Legeh, dengan melantik beberapa Raja-Raja memerintah wilayah-wilayah kecil inidengan diberi mentadbir dalam urusan adat istiadat dan hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaansahaja. Raja-Raja ini ditentukan tempuh kedudukan mereka selama mana mereka patuh dan taatkepada Kerajaan Thai. Manakala 7 wilayah kecil yang lain diletak terus di bawah pemerintahan yang berpusat diSongkhla. Seperti Narathiwat, Satun; dan Songkhla sendiri. Tindakan begini dibuat dengan tujuan untuk melupuskan kedaulatan Raja-Raja dan merupakansatu proses awal untuk menjadikan semua wilayah Negara Patani sebagai sebahagian dari kawasandaerah kepunyaan Negara Thai 15.
 P E M B E R O N TA K A N TA H U N 1832 :
Semua Raja-Raja di 7 wilayah yang dahulunya dipecah-pecahkan kembali bersatu menentang penjajah Thai .Gerakan ini berjaya menguasai semula semua daerah dan wilayah dan terus mara sehingga hampir ke pusatpentadbiran Siam di Songkhla. Kekurangan kelengkapan senjata api dan masalah logistik merupakan penyebab utamakegagalan mereka dalam setiap peperangan yang mereka hadapi. Orang-orang Patani telah dikalahkan dengan terukapabila bantuan 4 ketumbukan tentera dari Bangkok tiba di pelabuhan Songkhla dengan peralatan senjata yang lebihbaik seperti senapang dan meriam. Kekalahan kali ini merupakan peperangan terakhir yang dipelopori oleh Raja-rajaMelayu Patani, manakala Kerajaan Siam secara berterusan memperketatkan penguasaannya ke atas Negara Patani. 1. Raja Wilayah Pattani dinamakan Praya Wichit Pakdi, 2. Raja Wilayah Nongchik “ Praya Phichar Phibul 3. Raja Wilayah Teluban “ Praya Ratna Pakdi 4. Raja Wilayah Yala “ Praya Narongrit Pakdi 5. Raja Wilayah Legeh “ Praya Pupa Pakdi 6. Raja Wilayah Yaring “ Praya Pipit Pakdi 7. Raja Wilayah Raman “ 16.
 LANGKAH PENGHAPUSAN RAJA-RAJA MELAYU PA TA N I 1 9 0 2 :
 Sultan Sulaiman Shariffaddin Patani telah mangkat dalam tahun 1899, Tengku Abdul Qadir Qamaruddin telah ditabalkan sebagai Sultan Patani, yang mana baginda merupakan sultan terakhir di Patani. 1902 menjadi tahun perlaksanaan untuk menghapuskan keseluruhan hak yang masih tinggal kepada Raja-RajaMelayu Pihak Thai telah menyatukan semula ketujuh-tujuh negeri kecil Patani dan diletakkan di bawah satu pemerintahanpusat yang dipanggil “Bariwen”. Perlantikan seorang Pesuruhjaya Thai untuk mengepalai pentadbiran baru di situ,tetapi masih diletakkan di bawah pengurusan dan penguasaan Pesuruhjaya Tinggi Siam yang berpejabat di Sanggora(Songkhla). Bangkok telah menghantar seorang pegawai kanannya ke Patani untuk memujuk atau jika perlu memaksa Raja-Raja berkenaan untuk melepaskan semua hak dan kuasa kepada Raja Thai. Sebagai balasan, Raja-Raja itu sertakeluarganya dijanjikan pampasan dan wang persaraan untuk sepanjang hayat, dengan syarat perbendaharaan dankewangan negeri-negeri berkenaan diserahkan kepada Raja Siam. 17. Pada tahun 1899, Raja Patani Sultan Abdul Qadir Qamaruddin menaiki takhta negeri Pattaniselepas kemangkatan ayahandanya Sultan Sulaiman Sharifaddin. Sultan Qamaruddin samasekali tidak dapat menerima semua saranan dan syarat yang dikemukakan oleh pihak RajaSiam. Baginda dapat merasakan segala tipudaya dan helah serta niat jahat penjajah Siam untuk melenyapkan segala saki baki kedaulatan dan hak serta kuasa Raja-Raja Melayu dan bertujuan menipu orang-orang Melayu dan menelan negeri-negeri Melayu pada akhirnya.Sultan Qamaruddin telah membuat bantahan dan menuduh Thailand untuk :
1. cuba menghapus segala bentuk tradisi Melayu dan Islam yang berhubung kait dengan undang-undang Syariah, keadilan, jenayah, muamalat, pembahagian harta pusaka dan lain- lain.
2. cuba memperkenal dan mengamalkan pengajaran agama Buddha kepada umat Melayu Islam Patani
.3. membatalkan hukuman ke atas orang-orang Islam yang hadir menunaikan solat Jumaat.
4. membiarkan perlakuan jenayah seks orang- orang Siam terhadap perempuan Islam .
5. perlantikan Pesuruhjaya Siam ke Patani bertujuan untuk melaksanakan kutipan cukai secara paksa kepada rakyat.
6. campurtangan Pesuruhjaya Siam dalam urusan pungutan cukai pintu atau kepala yang dibuat untuk tujuan menghantar Bunga Ufti ke Bangkok.
7. Pesuruhjaya Siam telah mengenakan cukai garam secara paksa.

Monday, 25 May 2015

PATANI TIN COIN - 1268AH (1851)DEPAN : INI TRA PITIS JERING SANAT 1268AH= 1851
BELAKANG ; KOSONG
NOTA : Di jumpai di Trengganu olih group MD

Friday, 22 May 2015

PATANI-KELANTAN KUPANG - SS54

 
OBVERSE SS54: A HUMPED KIJANG FACING LEFT WITH TAIL RAISED ENDING IN CIRCLE THE SALIVARY FLOW IN THE MOUTH IS SOMETIMES ORNATE,STRAIGHT OR APPEARS LIKE A BALL AND CHAIN .
REVERSE SS52 : IN ARABIC "MALIK AL ADIL" THE INSCRIPTION MALIK ALADIL ENDS IN A FLOURISH
WEIGHT ;060GRAM

Wednesday, 20 May 2015

PAHANG JOKOH- SS29

PAHANG: tin jokoh, SS-SS29, Pridmore page 418, number 68, Chinese inscriptions guo bao liu tong "Currency for general circulation" / Chinese inscriptions qian shun "A thousand prosperities" and Jawi inscription aku punya "Aku`s token", Fine to VF.

Saturday, 9 May 2015

Wednesday, 29 April 2015

PATANI TIN COIN - RAJA DATO' PENGKALAN 1791-1808

OBVERSE : MALIK ALADIL DATO' PENGKALAN REVERSE : BLANK NOTE: ONLY 4 UNITS FOUND DIAMETER : 22-23CM VERY RARE NOTE : DIJUMPAI DI KUALA TERENGGANU OLIH GROUP MD GANU 2015

Friday, 6 March 2015

PATANI TIN COIN - REF. SARAN SS78

INI TRA PITIS JERING 1261AH = 1845
 NOTE : DIJUMPAI DI KUALA TERENGGANU OLIH GROUP MD TERENGGANU

TERENGGANU PITIS SS16 (Retrogrades)

DURIFA FI TREKANU 1310ah = 1892
NOTA ; DIJUMPAI DI KUALA TERENGGANU 2015 OLIH GROUP MD TERENGGANU = RARE ITEM

Thursday, 5 March 2015

PATANI TIN COIN - SAIBURI

   DIJUMPAI DI KELANTAN 2015
History Saiburi was one of the seven Mueang into which the Pattani sultanate was split. In the thesaphiban administrative reforms at the beginning of the 20th century it became a province within the Monthon Pattani. 1909 the area of the province was reduced by reassigning Yi-Ngo and modern-day Mueang Narathiwat districts to Mueang Bang Nara, now Narathiwat province. In 1932 the province was abolished, the northern half was added to Pattani province and the southern part to Narathiwat.[1] Originally simply named Mueang, the district was renamed to Taluban in 1917.[2] 1938 the district was renamed to Saiburi