Friday, 24 February 2017

MATAWANG EMAS KERAJAAN PATANI - KELANTAN R24
MUKA HADAPAN / OBVERSE  : KIJANG MENGHADAP KE KIRI DAN EKORNYA NAIK KEATAS (Tail Rising)
MUKA BELAKANG / REVERSE : TULISAN ARAB "MALIK AL-ADIL" 
UKURAN GARIS PUSAT /DIAMETER : 10mm
BERAT / WEIGHT : 0.55- 0.60grammes
COMPOSITION : Kupang ini berbentuk bulat dan diperbuat daripada Emas/ Gold
MUKA 114

No comments:

Post a Comment