Friday, 24 February 2017

MATAWANG EMAS KERAJAAN PATANI - KELANTAN - R26


MUKA HADAPAN / OBVERSE : TULISAN JAWI - "SULTAN MUHAMMAD"
MUKA BELAKANG / REVERSE  : TULISAN ARAB - "MUAZZAM SHAH"
UKURAN GARIS PUSAT /DIAMETER : 8mm
BERAT /WEIGHT : 0.55-60g
COMPOSITION : Kupang ini berbentuk bulat dan diperbuat daripada Emas /Gold
MUKA 116

No comments:

Post a Comment