Friday, 24 February 2017

MATAWANG EMAS KERAJAAN PATANI - KELANTAN R23MUKA HADAPAN / OBVERSE : TULISAN ARAB "MALIK AL ADIL" 

MUKA BELAKANG / REVERSE : TULISAN ARAB "KHALIFATUL MUKMININ"

BERAT / WEIGHT : 0.55-0.60g

UKURAN GARIS PUSAT / DIAMETER  : 9.5mm

COMPOSITION : Kupang ini berbentuk bulat dan diperbuat daripada Emas / gold
MUKA 113

No comments:

Post a Comment