Monday, 20 February 2017

PITIS TIMAH KELANTAN - R5

MUKA DEPAN/OBVERSE : TULISAN ARAB "KHALIFATUL MUKMININ" tulisan terbalik (Retrogrades)
MUKA BELAKANG/REVERSE : TULISAN ARAB "KHALIFATUL MUKMININ"  tulisan terbalik (Retrogrades)
UKURAN GARIS PUSAT /DIAMETER : 24-27mm
BERAT / WEIGHT : 2.93g
COMPOSITION : Berbentuk bulat dan berlubang ditengah , diperbuat daripada timah/tin
*Khalifatul Mukminin bermaksud Pemimpin Golongan Yang Beriman
MUKA 95


No comments:

Post a Comment