Friday, 24 February 2017

MATAWANG EMAS PATANI - KELANTAN - R25

MUKA HADAPAN / OBERSE  : TULISAN ARAB "AL JULUS KELANTAN"
MUKA BELAKANG / REVERSE : TULISAN ARAB "AL MUTAWAKKIL ALA ALLAH"
UKURAN GARIS PUSAT / DIAMETER : 12mm
BERAT / WEIGHT : .0.55- 0.61g
COMPOSITION : Kupang ini berbentuk bulat dan diperbuat daripada Emas /gold
MUKA 115

No comments:

Post a Comment