Tuesday, 21 February 2017

PITIS TIMAH KELANTAN - R7


  MUKA HADAPAN /OBVERSE : TULISAN ARAB "KHALIFATUL MUKMININ"
  MUKA BELAKANG/REVERSE :  TULISAN ARAB "KHALIFATUL MUKMININ"
  UKURAN GARIS PUSAT /DIAMETER : 28mm
  BERAT /WEIGHT :4.2g
  COMPOSITION : Berbentuk bulat dan berlubang ditengah diperbuat daripada bahan timah/tin
* Khalifatul Mukminin bermaksud Pemimpin Golongan Yang Beriman
MUKA 97

  

   

No comments:

Post a Comment