Friday, 24 February 2017

MATAWANG EMAS KERAJAAN PATANI - KELANTAN - R27


MUKA HADAPAN / OBVERSE : TULISAN ARAB - "IQAMU'DDIN"
MUKA BELAKANG / REVERSE : TULISAN ARAB - "MALIK AL ADIL"
BERAT /WEIGHT : 0.55-.060g
GARIS PUSAT / DIAMETER : 8mm
COMPOSITION : Kupang ini berbentuk bulat dan diperbuat daripada Emas / Gold
MUKA 117

No comments:

Post a Comment