Friday, 24 February 2017

MATAWANG EMAS KERAJAAN PATANI-KELANTAN - R22


MUKA HADAPAN / OBVERSE : 6 KELOPAK BUNGA / 6 Petalled Flower
MUKA BELAKANG / REVERSE : TULISAN ARAB "MALIK AL ADIL" 
UKURAN GARIS PUSAT / DIAMETER  : 9mm
BERAT / WEIGHT : 0.50- 0.60g
COMPOSITION : Kupang ini berbentuk bulat dan diperbuat daripada Emas/ gold
Nota : Kupang ini lebih popular dengan nama "Dinar Matahari"
MUKA 112

No comments:

Post a Comment