Tuesday, 21 February 2017

PITIS TIMAH KELANTAN - R13

MUKA HADAPAN / OBVERSE : TULISAN ARAB "ADIM MULKAHU BELANJAAN KERAJAAN KELANTAN"  TULISAN DIUKIR SECARA KEDALAM (INCUSED)
MUKA BELAKANG / REVERSE : TULISAN ARAB "SUNI'A FI JUMADIL UULA  SANAT 1314A.H. = 1896" TULISAN DIUKIR SECARA KEDALAM (INCUSED)
UKURAN GARIS PUSAT  / DIAMETER : 30mm
BERAT /WEIGHT : 5grammes
COMPOSITION : Berbentuk bulat dan berlubang ditengan diperbuat daripada timah/tin
MUKA 103

No comments:

Post a Comment