Friday, 24 February 2017

MATAWANG EMAS KERAJAAN PATANI - KELANTAN - R28


MUKA HADAPAN / OBVERSE : TULISAN ARAB  - "AL ADIL"
MUKA BELAKANG / REVERSE : TULISAN ARAB  - "KHALIFATUL MUKMININ"
BERAT / WEIGHT : 0.55-0.60g
GARIS PUSAT /DIAMETER : 9.5mm
COMPOSITION : Kupang ini berbentuk bulat dan diperbuat daripada Emas/ gold
MUKA 118

No comments:

Post a Comment