Monday, 20 February 2017

PITIS TIMAH KELANTAN - R4


MUKA DEPAN/OBVERSE : TULISAN ARAB "KHALIFATUL "  -tulisan terbalik -the inscription retrogrades. MUKMININ tulisan biasa
MUKA BELAKANG/REVERSE : TULISAN ARAB "KHALIFATUL MUKMININ" tulisan terbalik (Retrogrades)
UKURAN GARIS PUSAT : 24-27mm
BERAT / WEIGHT : 2.93g
COMPOSITION : Berbentuk bulat dan berlubang ditengah, diperbuat daripada bahan timah/tin
MUKA 94


No comments:

Post a Comment