Friday, 24 February 2017

MATAWANG EMAS KERAJAAN PATANI-KELANTAN R30


MUKA HADAPAN / OBVERSE : TULISAN ARAB- "SHAH ADIL"
MUKA BELAKANG / REVERSE : TULISAN ARAB -"MALIK AL ALAM"
BERAT / WEIGHT : 0.55-0.60g
UKURAN GARIS PUSAT / DIAMETER : 8.10mm
COMPOSITION : Kupang ini berbentuk bulat dan diperbuat daripada Emas / Gold
MUKA 120

No comments:

Post a Comment