Monday, 20 February 2017

PITIS TIMAH KELANTAN - R2

MUKA DEPAN/OBVERSE " TULISAN ARAB "KHALIFATUL MUKMININ "  huruf yang terakhir   terdapat ukiran ekor ikan /The end of some of the characters end with a fish tail
MUKA BELAKANG/REVERSE :  " KHALIFATUL MUKMININ" huruf yang terakhir terdapat ukiran ekor ikan /The end of some of the characters end with a fish tail
UKURAN GARIS PUSAT /DIAMETER : 25mm
BERAT / WEIGHT : 3.4g
COMPOSITION : Berbentuk Bulat Dan Berlubang  Ditengah Dibuat Daripada Timah/Tin
*Khalifatul Mukminin bermaksud Pemimpin Golongan Yang Beriman
MUKA 92


No comments:

Post a Comment