Wednesday, 22 February 2017

MATAWANG EMAS KERAJAAN PATANI - KELANTAN R20

MUKA HADAPAN / OBVERSE  : Kijang mengadap ke kiri dan ekornya keatas (Tail Rising)
MUKA BELAKANG / REVERSE : Tulisan ARAB AL-ADIL dalam 2 baris
UKURAN GARIS PUSAT /DIAMETER : 10mm         * BERAT /WEIGHT : 0.55-0.60g
COMPOSITION : Kupang ini berbentuk bulat dan diperbuat daripada Emas / Gold
MUKA 110

No comments:

Post a Comment