Friday, 24 February 2017

MATAWANG WANG EMAS KERAJAAN PATANI - KELANTAN- R29


MUKA HADAPAN / OBVERSE : TULISAN ARAB - "DARUL SALAM"
MUKA BELAKANG / REVERSE : TULISAN ARAB - "KHALIFAH SHAIB"
BERAT / WEIGHT : 0.55-0.60g
UKURAN GARIS PUSAT / DIAMETER : 8.10mm
COMPOSITION : Kupang ini berbentuk bulat dan diperbuat daripada Emas / Gold
MUKA 119

No comments:

Post a Comment