Thursday, 27 November 2014

KUPANG JOHOR- SULTAN SULAIMAN SHAH-1722-1760

Raja Kechil telah menyerang Johor dengan bantuan angkatan perang Minangkabau. Pada 21 Mac 1718, Raja Kechil telah berjaya menguasai Johor. Akibat daripada perebutan takhta dan peperangan, kemakmuran Johor mulai merosot. Penglibatan Bugis diJohor Apabila Raja Kechil menjadi sultan Johor, Raja Sulaiman, putera Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV, telah membuat pakatan dengan raja Bugis lima bersaudara untuk mengusir Raja Kechil bagi mendapatkan semula kuasa. Pada tahun 1722, Raja Kechil dapat dikalahkan dan Raja Sulaiman ditabalkan menjadi sultan Johor yang baru. Orang Melayu Johor berasa kuasa mereka terhakis manakala orang Bugis pula mempertahankan kedudukan mereka. Pertikaian antara orang Melayu Johor dengan Bugis berterusan apabila hendak melantik sultan yang baru. Pembesar Johor telah meminta bantuan Belanda untuk mengusir orang Bugis dari Riau pada tahun 1784. Pada tahun 1802, orang Bugis kembali semula ke Riau. Persaingan antara orang Melayu Johor dengan orang Bugis berlaku sekali lagi dan tidak dapat diselesaikan. Sementara sultan Johor bersemayan di Lingga, Riau terus dikuasai oleh orang Bugis.

No comments:

Post a Comment