Saturday, 4 August 2012

INDONESIA BANGKA JOKOH


INDONESIA BANGKA TIN JOKOH KUNGSI PIN LANG PANGKAL PINANG ARABIC
METERIAL TIN
NOTE: FOUND IN DEEP MUSI SUMATRA RIVER

No comments:

Post a Comment