Thursday, 16 March 2017

PITIS TIMAH KERAJAAN PATANI - R20


MUKA HADAPAN / OBVERSE :TULISAN JAWI "INI PITIS BELANJA RAJA PATANI"
MUKA  BELAKANG / REVERSE : TULISAN ARAB "KHALIFATUL MUKMININ SANAT 1261A.H. = 1845"
BERAT /WEIGHT : 5.4g
UKURAN GARIS PUSAT / DIAMETER :  35mm
COMPOSITION : Pitis ini berbentuk bulat berlubang bulat ditengah dan diperbuat daripada timah/tin
MUKA 147

No comments:

Post a Comment